0
You have 0 items in your cart

Voorwaarden en Privacyverklaring

Voorwaarden UIC kaart

 1. De UIC kaart is gedurende het lopende kalenderjaar geldig.
 2. Alleen gezinsleden wonend op het vermelde adres mogen van de pas gebruik maken.
 3. Op artikelen met vastgestelde prijzen en adviesprijzen geldt de door de winkelier te geven korting op uw aankopen vanaf € 6.00. Uitzonderingen en afwijkende condities kunnen voorkomen, doch verschillen per bedrijf. Kijk bij de specifieke winkelier of ondernemer voor de geldende voorwaarden.
 4. U gaat het lidmaatschap aan voor het lopende kalenderjaar en het lidmaatschap wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Als u dat niet meer wilt, zegt u schriftelijk op vòòr 1 november via info@uic.nl of telefonisch op 023 527 11 18.
 5. De jaarcontributie is € 13,00. Betalen door middel van een acceptgiro kost € 1,- extra.
 6. Als u zich in de loop van het jaar aanmeldt voor een UIC lidmaatschap betaalt u een evenredig deel van de jaarcontributie, per kwartaal.
 7. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen evenredige restitutie plaats van de jaarcontributie.
 8. Bij eerste aanschaf betaalt u via Ideal, de daaropvolgende jaarcontributies worden met een automatische incasso geïnd. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd bij de eerste aanschaf van de kaart.
 9. Direct na aanschaf van de UIC pas en de ontvangst van uw eerste kaart heeft u 14 dagen bedenktijd om de kaart te retourneren, waarna u de betaalde contributie retour ontvangt.
 10. Mocht de UIC kaart aangeschaft zijn tegen een gereduceerde prijs, is de gereduceerde prijs alleen van toepassing gedurende het dan geldende jaar. Bij ieder opvolgend jaar wordt de standaard abonnement prijs in rekening gebracht.
 11. Toon de kaart aan de kassa om de korting te krijgen. Het hardop vragen om de UIC korting is beslist niet nodig.
 12. De korting wordt alleen bij directe (contante) betaling c.q. opdracht (zie ook 8) verstrekt en niet achteraf. Een naderhand getoonde kaart geeft dus geen recht meer op korting.
 13. Indien een offerte wordt gemaakt moet u daarna bij de opdracht uw kaart tonen. De korting wordt dan van de prijsopgave afgetrokken op de meestal gespecificeerde nota.
 14. Duplicaat UIC kaarten worden verstrekt tegen betaling van € 5,-.
 15. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende winkeliers en bedrijven, en wijzigingen in de te verkrijgen kortingen, zijn mogelijk zonder dat UIC Haarlem op enige wijze schadeplichtig is jegens de pashouder. Wijzigingen worden aangegeven op de website, Facebook pagina en het UIC Nieuws.
 16. UIC Haarlem is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen de kaarthouder en de deelnemende bedrijven en draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en diensten die door de deelnemende bedrijven wordt aangeboden, of voor fouten of nalatigheden bij het geven van de korting door de deelnemende winkelier of ondernemer.
 17. UIC Haarlem is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens en voor fouten in enige on- of offline publicatie van UIC Haarlem.

Let op: u kunt niet achteraf of bij aflevering van goederen bij u thuis met de chauffeur over verrekening van de UIC- korting praten. Dit had in de winkel of bij de opdracht moeten gebeuren. Uitzonderingen en afwijkende condities kunnen voorkomen, en verschillen per bedrijf. Kijk bij de specifieke winkelier of ondernemer voor de geldende voorwaarden.

In het algemeen krijgt u géén korting op / bij:
A. arbeidsloon, installatiekosten en reparaties;
B. speciale aanbiedingen ( van / voor prijzen);
C. uitverkoopartikelen;
D. netto prijzen;
E. ‘VVV’- en platenbonnen, andere kadobonnen;
F. artikelen waarbij een oud exemplaar wordt ingeruild;
G. verhuur van goederen;
H. gebruik van credit-cards;
I. maatwerk;
J. in combinatie met z.g. klantenkaart.

Adreswijziging / opzeggen lidmaatschap
Geef uw adreswijziging of afmelding onder vermelding van uw lidnummer s.v.p. voor 1 november door via info@uic.nl.

Privacyverklaring

UIC Haarlem B.V. (“UIC Haarlem”) verwerkt gegevens van leden en deelnemende bedrijven die gebruikmaken van de dienstverlening van UIC Haarlem. Onze leden en deelnemers zijn voor ons van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de leden en deelnemers is voor ons van groot belang.

Persoonsgegevens die door UIC Haarlem worden verwerkt

UIC Haarlem verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van de diensten van UIC Haarlem en omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Voor onze leden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Overige persoonsgegevens die onze leden actief verstrekken, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u gebruikmaakt van de website UIC Haarlem, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, maar niet door ons opgeslagen;

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

Verwerkt UIC Haarlem bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De dienstverlening van UIC Haarlem is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Voor het gebruik maken van de UIC kaart verwerken wij de betaling van uw lidmaatschapsgeld, en daarvoor hebben wij uw betaalgegevens nodig, die u ons heeft verstrekt met toestemming. Wij verzoeken u ons geen andere specifieke of gevoelige informatie te verstrekken.

UIC Haarlem heeft op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. UIC Haarlem kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt UIC Haarlem ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door UIC Haarlem worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat wij onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens hebben verwerkt, neemt u dan direct contact met ons op via info@uic.nl of
023 527 11 18. Wij zullen deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

UIC Haarlem verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 • Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst met ons en het maken van uw lidmaatschapskaart;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het jaarlijks toesturen van uw UIC kaart en innen van lidmaatschapsgeld;
 • Voor het toesturen van het UIC Nieuws of voor het toesturen van een email nieuwsbrief;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Om vast te kunnen stellen dat UIC Haarlem daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden willen verwerken dan hierboven omschreven, doet UIC Haarlem dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

UIC Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die UIC Haarlem ontvangt in het kader van het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat UIC Haarlem uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na beëindiging van de overeenkomst.

Deelt UIC Haarlem uw persoonsgegevens met derden?

We delen uw gegevens allen met derden als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk dan aan het uitsturen van UIC Nieuws, of aan het verwerken van onze ledenadministratie. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van UIC Haarlem hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierdoor zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. UIC Haarlem blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

In alle andere gevallen deelt UIC Haarlem uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen.

We zullen nooit zonder uw toestemming uw persoonsgegevens met anderen delen voor andere redenen dan boven genoemd.

Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die UIC Haarlem van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij UIC Haarlem deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@uic.nl. UIC Haarlem zal dan eerst vaststellen dat dit verzoek van uw afkomstig is. We zullen u daartoe vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. In deze kopie moet u ervoor zorgen dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. UIC Haarlem zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Als u vragen heeft hierover, mail ons op info@uic.nl.

Winkelen met korting in Haarlem en omstreken

De UIC kortingskaart biedt u ouderwets veel voordeel bij veel winkels en ondernemingen in Haarlem en omstreken. "Buren voordeel" voor iedereen die in Haarlem en omgeving woont of werkt, dat wilt u toch ook?

Vraag de UIC kaart aan!

Bent u benieuwd naar welke voordelen de UIC biedt voor uw onderneming? Stuur ons een mail en vraag naar de mogelijkheden!

Volg ons op Facebook!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste aanbiedingen. Laat hieronder uw email adres achter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en voordeel in Haarlem en omstreken: